Otwarty konkurs ofert nr 17/2009
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Uchwałą nr 33/414/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.
ogłosił otwarty konkurs ofert nr 17/09 na wykonanie w roku 2009 zadania  publicznego pn. "Promocja zdrowia psychicznego", związanego z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą:

„PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO”


Do pobrania: