Otwarty konkurs ofert nr 16/2009
ZARZAD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
uchwałą nr 30/352/09  z dnia 16 kwietnia 2009 roku
ogłosił otwarty konkurs ofert nr 16/2009
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2009 roku w zakresie sportu pod nazwą:

UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 
Rodzaje  zadań objęte konkursem:

1. Organizacja na terenie Województwa przez kluby i stowarzyszenia sportowe następujących imprez sportowych w 2009 roku:
  1. IX Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego  -  na realizację zadania przeznacza się kwotę  do 100.000 zł,
  2. IX Międzynarodowy Turniej Miast w Piłce Nożnej Juniorów im. Konrada Kamińskiego  -  na realizację tego zadania przeznacza się kwotę do 50.000 zł.

2. Organizacja XIV Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych  -  Toruń 2009  -  na realizację tego zadania przeznacza się kwotę do 200.000 zł.

Termin składania ofert upływa z dniem  16 maja 2009 r.

INFORMACJI  UDZIELA:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki   
Biuro Sportu
 
  • Adam Białek           -  056  62 18 522
  • Adam Motławski   -  056  62 18 509
 
Do pobrania: