Ogłoszenie
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zawiadamia

wszystkich zainteresowanych, zatrudnionych od 1 stycznia 2007 r.  w następujących jednostkach:
Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii  w Bydgoszczy,
Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy,
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo - Lekarskiej w Bydgoszczy,
Wojewódzkim Centrum  Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy,
Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy,
Obwodzie Lecznictwa w Bydgoszczy -s.p.z.o.z.,
Przychodni Specjalistycznej „Olk-Med” w Toruniu,
Regionalnym Zespole Opieki Paliatywnej - Dom  Sue Ryder  w Bydgoszczy,

o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń, w formie pisemnej aplikacji, o uzyskanie statusu Wspólnika spółki z o.o., która przejmie dalsze, nieprzerwane udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. zgłoszenia prosimy przesyłać, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, od ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres Departamentu Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego:
87-100 Toruń ,   
Pl. Teatralny 2,
pok. 418.

Formularz zgłoszenia dostępny na stronie archiwum.kujawsko-pomorskie.pl

Nie złożenie aplikacji w w/w terminie uznane zostanie za rezygnację z przystąpienia do spółki.


Dodatkowych informacji udziela p. Katarzyna Szczerbiak:  nr tel.  056 62 18 494