Modernizujemy drogę Kcynia - Szubin za pieniądze z RPO
 Trwa remont drogi wojewódzkiej pomiędzy Kcynią i Szubinem. To jedna z sześciu inwestycji drogowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Za blisko 36 milionów złotych wyremontowanych zostanie piętnaście kilometrów drogi.

W ramach inwestycji na drodze nr 247 zmodernizowana zostanie cała nawierzchnia jezdni łączącej Szubin z Kcynią. Bezpieczeństwo podróżujących poprawi się dzięki poszerzeniu i utwardzeniu poboczy, które po modernizacji będą miały po pół metra szerokości z każdej strony jezdni. W miejscowościach przy trasie powstaną nowe chodniki.  
Jak dotąd, za ponad 5 mln złotych, wykonano prace przygotowawcze, przepusty pod drogą i zbudowano cztery zatoki autobusowe. Prace nad modernizacją jezdni drogowcy rozpoczną około 15 marca.
 
- Znacząca poprawa infrastruktury komunikacyjnej to jeden z podstawowych priorytetów obecnego zarządu województwa. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno w podziale środków RPO WK-P i tegorocznym budżecie województwa, jak i w zabiegach o uwzględnienie przez rząd naszych postulatów o właściwe skomunikowanie Kujaw i Pomorza z autostradą A-1. Wierzę, że dzięki temu już wkrótce nasz region będzie mógł, z korzyścią dla mieszkańców, lepiej wykorzystywać swoje położenie w samym sercu kraju – komentuje marszałek województwa Piotr Całbecki.

Cała inwestycja będzie kosztowała prawie 36 mln zł, z czego 12,3 mln zł wyniesie dofinansowanie z RPO WK-P. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 247 usprawni komunikację dróg wojewódzkich z ekspresową S 5. Zakończenie prac zaplanowano na przełom lipca i sierpnia.
 
O pierwszej, zakończonej już inwestycji drogowej współfinansowanej z RPO pisaliśmy tutaj

O modernizacji drogi nr 534 pomiędzy Grudziądzem i Rypinem pisaliśmy tutaj .

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 
1.  2.
Na zdjęciach: droga Kcynia – Szubin przed remontem, fot. Andrzej Goiński
3 marca 2009r.