Pierwsza droga za pieniądze RPO
 Pierwszą zakończoną i rozliczoną inwestycją finansowaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zmodernizowany od podstaw odcinek drogi wojewódzkiej numer 246 Nakło-Szubin. Za ponad 20,5 miliona złotych powstało 14 kilometrów jezdni w dobrym, europejskim standardzie.

Droga 246 łączy trasy ekspresowe S-5 i S-10 w zachodniej części województwa. Dzięki środkom RPO WK-P została przede wszystkim poszerzona, utwardzona i wzmocniona, radykalnie poprawiono też geometrię newralgicznych skrzyżowań oraz przebudowano i dobudowano nowe pobocza i chodniki, a także zatoki autobusowe.

- Znacząca poprawa infrastruktury komunikacyjnej to jeden z podstawowych priorytetów obecnego zarządu województwa. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno w podziale środków RPO i tegorocznym budżecie województwa, jak i w zabiegach o uwzględnienie przez rząd naszych postulatów o właściwe skomunikowanie Kujaw i Pomorza z autostradą A-1. Wierzę, że dzięki temu już wkrótce nasz region będzie mógł jeszcze lepiej wykorzystywać swoje położenie w samym sercu kraju – komentuje marszałek województwa Piotr Całbecki.

Przebudowa drogi nr 246 to jedna z kluczowych inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich. Inwestorem był samorząd województwa, który otrzymał na ten cel wsparcie z RPO WK-P w wysokości 50 procent kosztów, czyli 10,2 mln zł.  Beata Krzemińska
  rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 
1.  2.  3.
 fot. Piotr Ulanowski, freepress.pl
 
23 stycznia 2009 r.
Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2011 r.