Zestawienie ofert z uchybieniami formalnymi do uzupełnienia
Poniżej zamieszczamy zestawienie ofert wymagających uzupełnienia uchybień formalnych w Konkursach ogłoszonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie zadań publicznych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 roku przez organizacje pozarządowe. Zgodnie z Regulaminem Konkursów dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych w terminie 7 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej archiwum.kujawsko-pomorskie.pl .