Otwarty konkurs ofert nr 4/2009
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
ogłasza otwarty konkurs  ofert nr 4/2009
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą:

PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Do pobrania: