Sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g
Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2014.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1159 z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek sporządzania sprawozdania:
  • OŚ-4g „Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2014” przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i przekazania urzędowi marszałkowskiemu do dnia 10 lutego 2015 roku.
  • OŚ-4p „Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2014” przez zarządy powiatów i przekazania urzędowi marszałkowskiemu do dnia 10 lutego 2015 roku.
Powyższe sprawozdania podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail:   
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Formularze sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej OŚ-4g i OŚ-4p za rok 2014:
  • Powiat

  • Gmina

Wszelkie informacje można uzyskać w Departamencie Finansów w Wydziale Księgowości Funduszy Celowych pod numerem telefonów:
  • w sprawie sprawozdań składanych przez powiaty oraz miasta na prawach powiatu (OŚ-4p) – p. Agnieszka Puchałka, tel. 056/62 18 428
  • w sprawie sprawozdań składanych przez gminy miejskie i wiejskie (OŚ-4g) – p. Małgorzata Cyboran, tel. 056/62 18 378