Informacja o stanie mienia na dzień 30.09.2008r.
1. Zestawienie zbiorcze zasobu nieruchomości Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Ewidencja nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg  grup klasyfikacji rodzajowej.

3. Ewidencja nieruchomości będących  w użytkowaniu wieczystym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg  grup klasyfikacji rodzajowej.

4. Majątek trwały Województwa Kujawsko-Pomorskiego oprócz  nieruchomości.

5. Kapitał Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spółkach.

6. Grunty  stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazane w użytkowanie wieczyste wraz z prawem własności budynków wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym.

7. Grunty stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazane w użytkowanie wieczyste wraz z prawem własności budynków innym podmiotom niż wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne:
A) na rzecz osób prawnych
B) na rzecz osób fizycznych

8. Grunty i budynki stanowiące własność wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych  posiadających osobowość prawną .

9. Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym wojewódzkich samorządowych jednostek  organizacyjnych  na gruntach nie stanowiących własności Województwa Kujawsko-Pomorskiego.