Spotkanie konsultacyjne w Forcie IV
Przyszłoroczny plan działań promocyjnych w zakresie turystyki   został przedstawiony samorządom, Lokalnym Grupom Działania i Lokalnym Organizacjom Turystycznym.
Spotkanie zostało zorganizowane 17 grudnia przez Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego i Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną. Celem konferencji było zintegrowanie działań promocyjnych prowadzonych przez samorządy LOT i LGD. Zostały przedstawione propozycje wspólnych działań na trzech rynkach: zagranicznym, krajowym i wewnętrznym. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób odpowiedzialnych za rozwój turystyki w największych miastach oraz powiatach regionu.