UPOWSZECHNIANIE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 93/1184/08 z dnia 4 grudnia 2008 roku ogłosił otwarty konkurs  ofert nr 3/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie turystyki pod nazwą:

„UPOWSZECHNIANIE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI”

Rodzaje zadań objęte konkursem:
  1. Organizacja rajdów, spływów kajakowych, imprez o charakterze turystycznym oraz innych form służących rozwojowi krajoznawstwa.
  2. Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez Województwo Kujawko-Pomorskie.
  3. Inne inicjatywy mające na celu upowszechnianie oraz rozwój krajoznawstwa i turystyki w Regionie.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie otwartego konkursu ofert nr 3/2009 stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały nr 93/1184/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2008 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 9 stycznia 2009 roku.

Informacji udziela pracownik Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki:
Marek Wiśniewski, tel. 056-62-18-399

Do pobrania: