WSPIERANIE PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 93/1184/08 z dnia 4 grudnia 2008 roku ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie turystyki pod nazwą:

„WSPIERANIE PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH”
 
Konkurs obejmuje:
promocję lokalnych produktów turystycznych: kampanie promocyjne, tworzenie stron internetowych produktów turystycznych, wydanie publikacji promujących produkty turystyczne, prezentacje targowe.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie otwartego konkursu ofert nr 2/2009 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr 93/1184/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2008 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 9 stycznia 2009 roku.

Informacji udziela pracownik Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki:
Marek Wiśniewski, tel. 056-62-18-399

Do pobrania: