Najlepsi wśród ngo-sów
  Gala wręczenia nagród w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy była uroczystym zakończeniem konkursu „Rodzynki z pozarządówki", który wyłonił najciekawsze w Kujawsko-Pomorskiem inicjatywy społeczne o lokalnym i regionalnym znaczeniu.

Ideą zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa „Rodzynki z pozarządówki” było wsparcie przede wszystkim niewielkich, opierających swą działalność na wolontariacie instytucji trzeciego sektora. Powołana przez zarząd województwa kapituła wśród wniosków konkursowych poszukiwała dokumentacji przedsięwzięć o pozytywnym wpływie na rozwój lokalnych społeczności i społeczeństwa obywatelskiego, a także na jakość życia członków zbiorowości.

 Do marszałkowskiego Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wpłynęło 37 kompletów dokumentów zgłoszeniowych. Sześć z nich zawierało wady formalne, ocenie merytorycznej poddano 31. Kapituła przeanalizowała zawarte w nich dane i odwiedziła wybrane organizacje w ich siedzibach.

 Zarząd województwa zdecydował, że nagrody otrzyma trzynaście stowarzyszeń i fundacji. Finansowy wymiar trofeów to 3 tysiące złotych (dla czterech najwyżej ocenionych pozarządówek) i 2 tysiące złotych (dla dziewięciu pozostałych wyróżnionych). Pieniądze te, zgodnie z regulaminem konkursu, zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych zwycięskich ngo-sów.

  - Wierzymy, że dobre pomysły i solidna praca zwycięzców tegorocznej edycji „Rodzynków” będą inspiracją dla innych
– komentuje marszałek województwa Piotr Całbecki.

  Wśród nagrodzonych znalazły się:


  Lista laureatów z punktacją konkursową i kwotą nagrody pieniężnej tutaj .

  Więcej o konkursie w innym materiale w tym portalu tutaj .

  Gala wręczenia nagród odbyła się 11 grudnia w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Nagrody wyróżnionym wręczył marszałek Piotr Całbecki.

  Beata Krzemińska

   rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

  1.  2.  3.

  2 grudnia 2008 r.  

  Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2008 r.