O opiece paliatywnej w Toruniu
 „Opieka paliatywna wyzwaniem XXI wieku” to hasło konferencji, która odbyła się 28 października w Toruniu. Podczas spotkania dyskutowano o problemach opieki paliatywnej, perspektywach jej rozwoju i zadaniach na przyszłość oraz wsparciu dla rodzin osób nieuleczalnie chorych. Urząd Marszałkowski w Toruniu był organizatorem konferencji.

Podczas konferencji zwrócono uwagę między innymi na potrzebę rozwoju i dofinansowania domowych form opieki paliatywnej. Wskazano na konieczność permanentnego doszkalania pracowników, zajmujących się opieką nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz przeprowadzania szkoleń dla rodzin osób chorych, a także wypracowania standardów opieki paliatywnej.
Podkreślono również rolę wolontariatu, jako kapitału wspierającego działania placówek opiekuńczych.
Przybliżono też opracowaną przez Ministerstwo Zdrowia Strategię Rozwoju Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013, a także wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy z 2003 r. dotyczące organizacji opieki paliatywno-hospicyjnej dla państw członkowskich.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 130 osób z całej Polski.

Samorząd województwa reprezentowała radna sejmiku Iwona Kozłowska. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, bydgoskiego „Domu Sue Ryder”, hospicjum księdza Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy oraz hospicjum „Światło” w Toruniu.
Konferencja była kolejnym przedsięwzięciem władz województwa promującym rozwój opieki paliatywnej w regionie.

Urząd Marszałkowski uruchomił w tym roku po raz pierwszy konkurs na najlepsze projekty w opiece nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi.  Między regionalne organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora publicznego podzieliliśmy 300 tysięcy złotych. Więcej informacji o konkursie w zakładce organizacje pozarządowe, tutaj .


Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 
1.
Fot. Wojtek Szabelski/feepress.

21 października 2008 r.
Ostatnia aktualizacja: 29 października 2008 r.