O alternatywnych źródłach energii w Bydgoszczy
Coroczne Powiatowe Konferencje Szkoleniowe to najnowsza inicjatywa Powiatu Bydgoskiego Ziemskiego i Grodzkiego. Tegoroczne spotkanie odbyło się wczoraj, jego tematem przewodnim były odnawialne źródła energii. Konferencję patronatem objął marszałek województwa.

W ramach spotkań co roku organizowana będzie konferencja szkoleniowa poświęcona różnym zagadnieniom. Problem alternatywnych źródeł energii będzie tematem pierwszej z cyklu imprez. Sympozjum skierowane jest do przedsiębiorców z terenu powiatu bydgoskiego ziemskiego i grodzkiego, zainteresowanych tematem ekologicznej polityki energetycznej państwa.

W dwóch blokach dyskusyjnych uczestnicy zapoznali się z szczegółami tematyki energetycznej. Podczas pierwszego panelu tematycznego organizatorzy umożliwili przedsiębiorcom zapoznanie się z możliwościami wykorzystywania ekologicznej energii. Przedstawione zostały informacje na temat wykorzystywania energii wiatru, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. W części drugiej zaprezentowano procedury administracyjne, związane z uzyskaniem pozwoleń na inwestycje proekologiczne, a także możliwe źródła dofinansowania takich inwestycji.

Udział w I Powiatowej Konferencji Szkoleniowej  Bydgoszcz 2008 – Odnawialne Źródła Energii wzięli przedstawiciele sektora bankowego, Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Departamenty: Środowiska i Geologii oraz Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 

Program konferencji tutaj .

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


28 październia 2008 r.
Ostatnia aktualizacja: 30 października 2008 r.