TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie Archiwum
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
(Nie)pełnosprawni - archiwum
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne - archiwum
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Pytania i odpowiedzi Drukuj
Pytania i odpowiedzi w sprawie otwartych konkursów ofert z zakresu polityki społecznej ogłoszonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 r.
1. Przez kogo - załączniki w formie kserokopii dołączone do oferty - mają być potwierdzone za zgodność z oryginałem?
Załączniki w formie kserokopii dołączone do oferty mają być potwierdzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych lub inne osoby reprezentujące podmiot (nie wskazane w dokumencie stanowiącym) na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia dołączonego w formie załącznika (te same, które podpisują ofertę).

2. Czy dotację można przeznaczyć na zakup np. laptopa?
Nie, z dotacji nie można pokryć kosztu zakupu laptopa.  Ze środków Województwa nie są pokrywane koszty zakupu środków trwałych (najogólniej rzecz ujmując – w kwocie powyżej 3,5 tys. zł. lub też niezużywalne w okresie 1 roku)  w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

3.  Czy daną ofertę można składać na kilka konkursów?
Nie  można składać tej samej oferty na inny otwarty konkurs ofert ogłaszany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Natomiast można składać kilka ofert (dotyczących różnych przedsięwzięć) na jedno lub różne zadania w ramach jednego konkursu lub na różne konkursy ogłaszane przez samorząd województwa, o ile regulamin konkursu nie wprowadza ograniczeń tego typu.

4. Czy z dotacji samorządowych można finansować wypoczynek dzieci i młodzieży z innych krajów?
Nie, adresaci zadania, w tym wypadku dzieci i młodzież, muszą być  mieszkańcami Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
5. Czy o dofinansowanie wypoczynku letniego może ubiegać się dom dziecka?
Tak, o ile statut placówki przewiduje prowadzenie takiej działalności oraz status prawny jednostki jest zgodny z wymogami regulaminu.

6. Czy dom kultury może ubiegać się o środki finansowe samorządu w drodze konkursu ofert?
Tak, dom kultury może uczestniczyć w konkursie ofert. Załącznikiem do oferty musi być w tym przypadku wypis z rejestru instytucji kultury potwierdzony przez organizatora.

7. Czy szkoła gminna może zorganizować półkolonie na miejscu i startować w konkursie ofert, i czy musi zgłaszać to jako wypoczynek do kuratorium?
Szkoły gminne, jako jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej, mogą składać oferty i otrzymywać dofinansowanie na połkolonie. Mają też obowiązek zgłoszenia tej formy wypoczynku do kuratorium. Kuratorium po zapoznaniu się z programem i specyfiką projektu wypoczynku wydaje zaświadczenie o zgłoszeniu tej formy wypoczynku (nadaje numer zgłoszenia) lub też stwierdza, iż ta forma wypoczynku nie podlega zgłoszeniu.

8. Jeśli jednostka prowadzi działalność gospodarczą, to jaki numer rejestru przedsiębiorstw ma podać w punkcie I. 13  ?
Jest to numer KRS-u (organizacji, stowarzyszeń i ZOZ), który jest tożsamy  z numerem rejestru przedsiębiorstw.

9. Czy szpitale publiczne składając ofertę powinny dołączyć w załączniku sprawozdanie finansowe?
Nie, podmioty finansów publicznych nie są zobowiązane do przedłożenia sprawozdania finansowego.

10. Czego ma dotyczyć sprawozdanie merytoryczne?
Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu powinno zawierać podstawowe informacje typu: nazwa działania, odbiorcy, efekty, źródła finansowania.

11. Czy grupa wolontariacka działająca przy parafii może ubiegać się o środki finansowe samorządu w drodze konkursu ofert?
Grupa wolontariuszy, jako podmiot nie posiadający osobowości prawnej nie może złożyć oferty. Natomiast parafia, przy której działa grupa wolontariacka może złożyć ofertę na to działanie.

12. Czy wybrana forma organizacji czasu wolnego  dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich może być zorganizowana poza województwem kujawsko-pomorskim?
Tak, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży może być realizowana w całej Polsce, jak i za granicą.

 
 
 
 


Dzisiaj jest: środa, 23-09-2020
Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Statystyki strony
odwiedzających: 132597131
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007