TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie Archiwum
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
(Nie)pełnosprawni - archiwum
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne - archiwum
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Pozwolenia Drukuj
 
Zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia:
 1. zintegrowanego;
 2. na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 3. wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 4. na wytwarzanie odpadów.

Od dnia 01 stycznia 2008r., zgodnie z art. 378 ust. 2a cytowanej powyżej ustawy Prawo ochrony środowiska, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA jest organem ochrony środowiska właściwym w sprawach:

 1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe,
 2. przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.

Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) – do pobrania,  które zostało zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 817)  – do pobrania
 
Wnioski w sprawie wydania ww. pozwoleń należy składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Środowiska
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
 
 
Opłata skarbowa

Występując do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie, dla wyszczególnionych powyżej przedsięwzięć, pozwoleń dotyczących korzystania ze środowiska, należy do wniosku dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej, w wysokości określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)  – do pobrania
 
Wysokość opłaty skarbowej określona została w załączniku do ww. ustawy o opłacie skarbowej – Część III, pkt. 40 - Pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:

 1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 - 2 011 zł
 2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł
 3. pozostałe - 506 zł


Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
 1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

W rozumieniu powyższej ustawy o opłacie skarbowej w przypadku spraw załatwianych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu właściwym miejscowo organem podatkowym jest Prezydent Miasta Torunia, a zapłaty opłaty skarbowej należy dokonywać na konto:

Urząd Miasta Torunia
Bank  Millennium
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

lub w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B ( kasa czynna w godzinach 8.00.-17.00).


Opłata rejestracyjna


Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego oprócz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.
Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza się zgodnie z wzorem podanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183)  – do pobrania

Opłatę rejestracyjną należy wnosić na konto:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673  Warszawa  

BGK III O/Warszawa
76 1130 1062 0000 0109 9520 0010.

 
 
 
 


Dzisiaj jest: sobota, 27-11-2021
Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Statystyki strony
odwiedzających: 134790603
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007