TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie Archiwum
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
(Nie)pełnosprawni - archiwum
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne - archiwum
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Debata "Województwo Kujawsko - Pomorskie bez barier - realia i perspektywy" Drukuj
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Biuro Pełnomocnika Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 25.10.2006 r. zorganizowało  w Hotelu „Filmar” w Toruniu debatę pod hasłem „Województwo Kujawsko – Pomorskie bez barier – realia i perspektywy”.

Celem debaty była kompleksowa ocena warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych w Województwie oraz zapoznanie instytucji i środowiska decyzyjnego z faktycznymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
W debacie wzięli udział przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych, instytucji, firm prywatnych biorących udział w procesie budowlanym, organizacji pozarządowych, działających w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz osoby odpowiedzialne za proces legislacyjny. Poruszano tematykę dotycząca barier indywidualnych osób niepełnosprawnych, związanych z transportem publicznym, drogami i ciągami komunikacyjnymi oraz budownictwem istniejącym i nowopowstałym.
Podczas debaty wygłoszone zostały prelekcje na poniższe tematy :
 1. „Stan prawny w dziedzinie budownictwa i komunikacji”  Marek Naglewski Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 2. „Przestrzeganie przepisów dotyczących budynków użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych”  Artur Kozłowski Dyrektor Departamentu Inspekcji Budowlanej
 3. "Progi z drogi, kołom lżej - badanie otoczenia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Torunia" Krzysztof Kranz Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Ewa Głodowska – Morawska Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”
 4. „Osiągnięcia europejskie i światowe w dziedzinie rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych” Mirosław Piesak Paraolimpijczyk, instruktor w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
 5. "Zadania realizowane przez samorząd terytorialny na rzecz niwelowania barier w przestrzeni miasta Poznania" Dorota Potejko Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Osób Niepełnosprawnych Urząd Miasta w Poznaniu
W drugiej  części spotkania odbyły się panele dyskusyjne na poniższe tematy:
 • Transport publiczny
 • tabor stosowany przez przewoźników w transporcie publicznym.
 • dostosowanie obiektów dworcowych dla osób niepełnosprawnych w transporcie publicznym.
 • organizowanie podróży dla osób niepełnosprawnych transportem publicznym (m.in. informacje i rozkłady jazdy).
 • prezentacja niektórych rozwiązań ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z transportu publicznego.

 • Drogi, ciągi komunikacyjne
 • przejścia w poziomie jezdni,
 • parkingi, lokalizacja miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • powierzchnie chodników i dróg znajdujące się przy miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • oświetlenie dróg, parkingów, wjazdów na posesje,
 • informacje o miejscach parkingowych na planach i mapach miasta,
 • szerokość dróg i ścieżek ułatwiająca swobodną komunikację,
 • elementy małej architektury (np. znaki drogowe, latarnie, drzewa) znajdujące się w paśmie ruchu ciągów pieszych i ich oznakowane inną strukturą nawierzchni jako informacja "przeszkoda" dla osób niewidomych,
 • sygnalizatory świetlne i dźwiękowe,
 • dublowanie sygnałów informacyjnych: informacje wzrokowe - tablice informacyjne, piktogramy, oznaczenia graficzne; informacje dźwiękowe - systemy audio; informacje dotykowe - oznaczenia w alfabecie Braille'a, różnice w strukturze, nawierzchni; informacje werbalne - punkty informacji i pomocy,
 • źródła wiedzy architektów, fachowa literatura, regulacje prawne, konkretne wytyczne nt. budowania bez barier, normy a raczej ich brak,
 • Budynki istniejące i nowo wybudowane
 • przystosowanie istniejących obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla osób niepełnosprawnych
 • projektowanie, budowa nowych obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych.
Wnioski :
 1. Konieczność egzekwowania od projektantów projektowania budynków zgodnie z prawem budowlanym, tj. m.in. z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Uczenie studentów właściwego projektowania budynków, uwzględniającego możliwość korzystania z tych budynków przez osoby ze wszelkiego rodzaju schorzeniami.
 3. Układy konstrukcyjno-przestrzenne nowych mieszkań powinny być projektowane w sposób umożliwiający dostosowanie małym nakładem kosztów tych mieszkań dla osób niepełnosprawnych z konkretną dysfunkcją.
 4. Dla mieszkańców budynków istniejących stworzenie specjalnych funduszy lub niskooprocentowanych kredytów na likwidację barier architektonicznych, także dla mieszkańców prywatnych domów.
 5. Określenie planu strategicznego, który określiłby interes społeczny osób niepełnosprawnych. Ze względu na ograniczone środki finansowe powinny być, w porozumieniu z osobami niepełnosprawnymi, podejmowane decyzje jakie bariery likwidować należałoby w pierwszej kolejności, np. czy w ośrodkach kultury czy w środkach komunikacji miejskiej.
 6. Samorządy terytorialne powinny mieć odpowiednie instrumenty, które ‘zmuszałyby’ właścicieli budynków do likwidacji barier w ich budynkach, np. obniżenie wysokości czynszów, podatków.
 7. Istnienie odpowiednich podmiotów, które pomagałyby, czy też uczyły wypełniać wnioski o dofinansowanie, bo tylko na prawidłowo napisane wnioski jest szansa uzyskania dofinansowania.
 8. Udział Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, który wspierałby i doradzał w kontaktach z PFRON-em, zmierzających do likwidacji barier architektonicznych.

 • Bariery indywidualne
 • Przepisy prawne:
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.
 • Zasady udzielania dofinansowania osobie fizycznej na likwidację barier:
 • architektonicznych,
 • urbanistycznych,
 • w komunikowaniu się,
 • dostępność do Internetu.
Wnioski :
 1. Udostępnienie stron internetowych PCPR, GOPS, PUP, MOPR i innych urzędów do potrzeb osób niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących),
 2. Ujednolicenie zasad, kryteriów przydzielania pomocy osobom niepełnosprawnym – robocze spotkanie przedstawicieli PCPR,
 3. Doprecyzowanie przepisów regulujących zasady przyznawania pomocy,
 4. Uruchomienie programów specjalnych ujmujących osoby głuchonieme w zakupie komputera,
 5. Sporządzenie aktualnego katalogu sprzętu i oprogramowania, który może zostać dofinansowany ze środków PFRON (wszystkie rodzaje schorzeń),
 6. Uaktualnienie, wprowadzenie na strony internetowe powiatów druki wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosków oraz szeroką informację o dostępnej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Efektem spotkania było przedstawienie sposobów rozwiązania najbardziej pilnych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakreślenie perspektywy całkowitej likwidacji barier utrudniających pełny udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
 
1. 2.  
 
 
 
 


Dzisiaj jest: piątek, 03-12-2021
Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Statystyki strony
odwiedzających: 134836317
Aktualnie jest 2 gości online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007