TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie Archiwum
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
(Nie)pełnosprawni - archiwum
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne - archiwum
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Nowe programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Drukuj
Od  września ruszają trzy nowe programy finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
  1. Uczeń na wsi,
  2. Sprawny dojazd,
  3. Trener pracy.

1. „UCZEŃ NA WSI – POMOC W ZDOBYCIU WYKSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKUJĄCE GMINY WIEJSKIE ORAZ GMINY MIEJSKO – WIEJSKIE
 Program adresowany jest do uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących obszary słabo zurbanizowane, trudnodostępne komunikacyjne, zaniedbane kulturowo i infrastrukturalnie. Celem programu jest nie tylko wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia, ale także poprawa warunków kształcenia uczniów niepełnosprawnych, umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, likwidacja barier transportowych oraz wzrost liczby osób niepełnosprawnych pobierających naukę na poziomie ponadgimnazjalnym.
Według danych MEN i GUS wynika, że w szkołach ponadgimnazilanych uczy się obecnie 2.374 uczniów posiadających orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności, co stanowi niecały 1 % wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W ramach obszaru A programu pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON przez gminy, które przystąpią do realizacji programu. Pomoc finansowa w ramach obszaru B udzielana jest ze środków PFRON przez Oddziały PFRON.
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą to między innymi dofinansowanie gminom wydatków na zakup pojazdów (mikrobusów i autobusów) służących do przewozu uczniów. Wysokość środków PFRON przekazanych na dofinansowanie w przypadku ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej to kwoty 2000 zł. 3000 zł. 4000zł.


2. „SPRAWNY DOJAZAD – POMOC W NABYCIU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE SAMOCHODU OSOBOWEGO ORAZ W UZYSKANIU PRAWA JAZDY KATEGORII B”
Istotą programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym, w sprawniejszym przemieszczaniu się do zakładu pracy, szkoły, placówek służby zdrowia, urzędów, placówek kulturalno – oświatowych i innych jednostek.
Program będzie realizowany na terenie całego kraju do 31. 12. 2009 roku. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminach określonych przez Zarząd PFRON. Program obejmuje dwa obszary:
  1. Obszar A – pomoc w zakupie samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu osobowego,
  2. Obszar B  – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Adresatami programu w obszarze A są zatrudnione lub uczące się,  pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B.
W obszarze B adresatami programu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.
Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu może być udzielona pomoc w formie:
  1. dofinansowania zakupu samochodu osobowego,
  2. dofinansowania zakupu oprzyrządowanego samochodu osobowego,
  3. dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.
Samochód zakupiony z udziałem środków PFRON  musi być:
  1. w przypadku samochodu osobowego – fabrycznie nowy,
  2. w przepadku oprzyrządowanego samochodu osobowego – fabrycznie nowy lub nie starszy niż trzyletni .
       
3. „TRENER PRACY – ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
    Trudności związane ze znalezieniem zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne spowodowały powstanie pilotażowego programu pn. Trener pracy. Program zakłada zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby niepełnosprawnej, wymagającej podczas wykonywania pracy pomocy innych osób.
    Kluczową rolę programu pełni trener pracy, który wraz z doradcą zawodowym i  psychologiem wspiera osobę niepełnosprawną najpierw podczas zdobywania zatrudnienia, a następnie w jego utrzymaniu. Wsparcie jest powiązane z indywidualnymi potrzebami tak aby osoba niepełnosprawna była jak najbardziej samodzielna. Pomoc trenera obejmuje również pracodawcę i pozostałych pracowników.
     Adresatami programu są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych
    Program realizowany będzie pilotażowo na terenie całego kraju, od daty podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą PFRON o zatwierdzeniu programu do dnia 31 grudnia 2010.    

Szczegóły dotyczące programów dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  www.pfron.org.pl.
 
 
 
 


Dzisiaj jest: piątek, 03-12-2021
Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Statystyki strony
odwiedzających: 134836363
Aktualnie jest 2 gości online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007