TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie Archiwum
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
(Nie)pełnosprawni - archiwum
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne - archiwum
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Kalendarium prac Zarządu w okresie 18.03.15 - 26.03.15 Drukuj
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

18.03. - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu.

19.03 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa był gościem w Osięcinach na konkursie produktów tradycyjnych powiatu radziejowskiego „Od zakwasu do żurku kujawskiego”.

19.03. - Marszałek Piotr Całbecki wręczył w Górsku nagrody laureatom Wojewódzkiego Kon-kursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wiel-kich Polakach”.

19.03. - Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski uczestniczył w spotkaniu w gronie laureatów ran-kingu „Diamenty Forbesa 2015”.

19.03. - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Inowrocławiu w przekazaniu kompute-rów wraz z łączem internetowym w ramach drugiej edycji programu „Przeciwdziałanie wyklu-czeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

19.03. - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w pod-sumowaniu plebiscytu Gazety Pomorskiej „Człowiek Roku 2014”.

20.03. - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej grupom producentom owoców i warzyw.

22.03. - Marszałek Piotr Całbecki otworzył kiermasz wielkanocny w toruńskim muzeum etnogra-ficznym.

23.03. - Marszałek Piotr Całbecki w Toruniu oraz wicemarszałek Zbigniew Ostrowski w Byd-goszczy uczestniczyli w przekazaniu komputerów wraz z łączem internetowym w ramach dru-giej edycji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujaw-sko-pomorskiego”.

23.03. - Marszałek Piotr Całbecki był gospodarzem spotkania dotyczącego współpracy samo-rządów i instytucji badawczych zaangażowanych w tworzenie międzynarodowego projektu ba-dawczego – Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Ży-cia „EnFoodLife”. W spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu uczest-niczyli m.in. marszałkowie województw: dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.

24.03. - Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść spotkał się w Paryżu z chargé d’affaires ambasady RP we Francji oraz z przedstawicielami paryskiego Instytutu Polskiego, a także wysłuchał recitalu Pawła Wakarecego zorganizowanego w ramach cyklu promujących województwo koncertów „Muzyczne barwy regionu Chopina”.

24.03. - Członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska uczestniczyła w Bydgoszczy w konferencji „Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych – nowoczesny system gospo-darki odpadami”.

24.03. - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w walnym zebraniu Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Kobylnikach.

24.03. - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Inowrocławiu w prezentacji transforma-tora ciepła w firmie Chłód System.

24.03. - Marszałek Piotr Całbecki złożył wizytę na budowie regionalnego inkubatora przedsię-biorczości w Bydgoszczy.

24.03. - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Zbigniew Ostrowski uczestniczyli w Byd-goszczy w otwarciu Domu Księży Emerytów Diecezji Bydgoskiej.

25.03. - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji w sprawozdaniu z prac Zarządu.

25.03. - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Gnieźnie w uroczystości z okazji 30. rocznicy sakry biskupiej Księdza Arcybiskupa Seniora Henryka Muszyńskiego.

25.03. - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz członek zarządu wo-jewództwa Aneta Jędrzejewska uczestniczyli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w spotka-niu z przedstawicielami powiatu żnińskiego, rozpoczynającym cykl rozmów z przedstawicielami wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczących realizacji Regionalne-go Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

25.03. - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w spo-tkaniu z przedstawicielami powiatu wąbrzeskiego, dotyczącym realizacji Regionalnego Progra-mu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

26.03. - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w spotka-niach z przedstawicielami powiatów: świeckiego, tucholskiego oraz chełmińskiego, dotyczących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

 
 
 
 
 


Dzisiaj jest: czwartek, 02-04-2020
Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Statystyki strony
odwiedzających: 132074522
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007