TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie Archiwum
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
(Nie)pełnosprawni - archiwum
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne - archiwum
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Sekretarz Województwa Drukuj
 Sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marek Smoczyk

Telefon: 056 62-18-249
Fax: 056 62-18-347
E-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do zadań i kompetencji Sekretarza w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach oraz w ramach upoważnienia udzielonego przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego należy w szczególności:
 1. wydawanie zarządzeń i innych aktów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy, funkcjonowania systemu kancelaryjnego i zasad organizacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego -  w zakresie niezastrzeżonym dla organu samorządu województwa – oraz prowadzenia nadzoru nad realizacją zawartych w nich regulacji;
 2. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – z wyłączeniem nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;
 3. sprawowanie nadzoru nad organizacją i czasem pracy pracowników Urzędu oraz dokonywaniem okresowej oceny pracowników Urzędu;
 4. prowadzenie czynności  z zakresu prawa pracy wobec Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - z wyłączeniem nawiązania i rozwiązania stosunku  pracy oraz ustalania wynagrodzenia;
 5. realizowanie zadań z zakresu spraw socjalnych pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. pełnienie nadzoru nad realizacją wniosków pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim;
 7. zarządzanie kontroli doraźnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz wydawanie w tym zakresie upoważnień dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego;
 8. pełnienie nadzoru nad gospodarowaniem ruchomymi składnikami majątkowymi oraz nad przeprowadzaniem inwentaryzacji w Urzędzie Marszałkowskim;
 9. podpisywanie pism i udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski kierowane do Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, a wnoszone w trybie Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego;
 10. podpisywanie zamówień dotyczących zakupu towarów i usług oraz zawierania umów związanych z bieżącą działalnością Urzędu Marszałkowskiego;
 11. wydawanie zezwoleń na prowadzenie służbowych samochodów osobowych stanowiących własność Urzędu Marszałkowskiego;
 12. zawieranie umów na używanie do celów służbowych pojazdów prywatnych będących w posiadaniu pracowników, dla których Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego pełni funkcję pracodawcy oraz ustalanie związanych z tym miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne;
 13. zatwierdzanie do wypłaty kwot związanych z wykonywaniem zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w dziale 750 klasyfikacji budżetowej, bez ograniczeń kwoty, natomiast w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej do kwoty 10.000 zł/ słownie: dziesięć tysięcy złotych/ oraz elektronicznego podpisywania przelewów;
 14. podpisywanie pism jawnych i niejawnych, w tym związanych z prowadzeniem przez właściwe organy postępowań sprawdzających wobec pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U., Nr 182, poz. 1228);
 15. prowadzenie czynności związanych z analizą oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz członków zarządów spółek, w których Województwo posiada co najmniej 50 % udziałów lub akcji – z wyłączeniem obowiązku wynikającego z art. 27c ust. 9 i 12 oraz art. 27f ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.);
 16. zawieranie umów wraz z określeniem limitów kwotowych na używanie telefonów komórkowych oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu (GPRS) do celów służbowych z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego;
 17. prowadzenie spraw w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie;
 18. realizowanie i koordynacja zadań departamentów w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej;
 19. nadzór nad prowadzeniem spraw obronnych i obrony cywilnej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
 20. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym również programu Bezpieczny Regin;
 21. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi;
 22. udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 23. przedstawianie stanowiska w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem;
 24. przygotowanie propozycji rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych;
 25. sprawowanie w imieniu Marszałka kontroli, w tym również kontroli doraźnej;
 26. składanie oświadczeń woli w imieniu Województwa, związane z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa, w zakresie czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania pieniężne określone w uchwałach lub decyzjach Zarządu Województwa, co do przedmiotu i wartości w sprawach należących do zakresu działania Gabinetu Marszałka  w przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora Gabinetu Marszałka;
 27. wydawanie rozstrzygnięć w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 6 wrześnie 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 28. załatwianie spraw w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie wynikającym z ustaw: z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 ze zm.), z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 ze zm.);
 29. podpisywanie w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokumentów kadrowych dotyczących zmiany wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

 
 
 
 


Dzisiaj jest: piątek, 03-12-2021
Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Statystyki strony
odwiedzających: 134831469
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007