TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie Archiwum
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
(Nie)pełnosprawni - archiwum
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne - archiwum
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Zadanie ustawowe Drukuj
Udzielanie zakładom pracy chronionej zwrotu kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Informacja dotycząca  udzielania zakładom pracy chronionej zwrotu kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz.92)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1161ze zm.)
 • Uchwała nr 55/1013/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych przez Województwo Kujawsko - Pomorskie w ramach limitu środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Opis zadania                     

Jest to zadanie ustawowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 4  wymienionej ustawy.
Pracodawca występując o zwrot kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych winien:
 1. uzasadnić konieczność zmiany kwalifikacji zatrudnionych osób niepełnosprawnych i udokumentować, że zmiana kwalifikacji spowoduje utrzymanie ich w zatrudnieniu;
 2. przedstawić deklaracje przepracowania u wnioskującego pracodawcy, okresu nie krótszego niż 24 miesiące od dnia zakończenia szkolenia przez pracowników przeszkolonych w tym trybie;
 3. przedstawić zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na nowym stanowisku pracy przez niepełnosprawnych kandydatów na szkolenie wydane przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad nimi.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów szkolenia nie może przekroczyć 75 % wartości szkolenia.

 
Beneficjent

Pracodawca, który:
 • posiada status zakładu pracy chronionej;
 • nie zalega z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON;
 • w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenie wniosku nie otrzymał dofinansowania ze środków PFRON na szkolenie na podstawie wymienionej ustawy.
 

Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków  
 1. Pracodawca ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków  PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem  załączników.
 2. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalnych, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.
 3. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 4. W terminie 14 dni od dnia:
  • pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy;
  • negatywnego rozpatrzenia wniosku powiadamia się o tym pracodawcę, dołączając uzasadnienie.
 5. Podanie przez pracodawcę nie prawdziwych danych ,eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
 6. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę w szczególności:
 1. zasadność zmiany kwalifikacji przez zatrudnione osoby niepełnosprawne
  • czy zmiana kwalifikacji jest konieczna,
  • czy przeszkolenie tych osób spowoduje utrzymanie ich w zatrudnieniu;
 2. stopnie oraz rodzaje niepełnosprawności zatrudnionych osób niepełnosprawnych wymagających szkolenia;
 3. przewidywany całkowity oraz jednostkowy koszt szkolenia;
 4. udział środków własnych pracodawcy;
 5. merytoryczne przygotowanie szkolenia;
 6. gwarancję zdobycia umiejętności niezbędnych na nowych stanowiskach pracy;
 7. wysokość środków PFRON na ten cel w danym roku.

Wymagane dokumenty

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 (Dz. U. Nr 125, poz. 1161 ze zm.) oraz formularz wniosku.

Do czasu zatwierdzenia nowego druku wniosku, obowiązuje dotychczasowy.

 

Formularze / wnioski do pobrania:

Wnioski do pobrania: (Plik DOC-57,5KB)  (Plik PDF-200KB)

 
Opłaty                               

Wniosek jest wolny od opłat.
Koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi wnioskodawca.
 

Jednostka / miejsce składania dokumentów
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych  Wydział ds. Integracji Osób Niepełnosprawnych
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. (56) 6218463
 

Tryb odwoławczy

 
Złożenie wniosku stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej.
W tym trybie nie jest przewidziane odwołanie.
 
 
 
 


Dzisiaj jest: środa, 26-01-2022
Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Statystyki strony
odwiedzających: 135188714
Aktualnie jest 1 gość online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007