Okolicznościowy przejazd pociągu relacji Włocławek - Toruń,
inauguracja Biletu Regionalnego "Włocławek i Toruń" (WiT).